Disse Vilkår og Betingelser gælder for alle Wonderfuldays tjenester og platforme, herunder wonderfulday.dk, wonderfulday.app, wonderfulday.be, wonderfulday.se og wonderfulday.nl, både i desktop- og mobilversion, samt kommunikation pr. e-mail og telefon. Ved at benytte disse tjenester anerkender du at have læst, forstået og accepteret nedenstående.

1. Definitioner

"Wonderfulday", "Wonderfulday.dk", "os", "vi" eller "vores" henviser til firmaet Wonderfulday, et anpartsselskab reguleret af dansk lovgivning med adresse på Dronning Tværgade 7, 2. baghus, 1302 København K, Danmark.

"Platform" refererer til hjemmesiderne og applikationerne under Wonderfulday, herunder wonderfulday.dk, wonderfulday.app, wonderfulday.be, wonderfulday.se og wonderfulday.nl, hvor brugerne kan tilgå og benytte vores bookingtjeneste. Disse hjemmesider og tjenester ejes, hostes, administreres og styres af Wonderfulday.

"Leverandør" omfatter enhver virksomhed, organisation eller enkeltperson, der tilbyder produkter og/eller ydelser gennem Wonderfuldays platform.

"Køber" betegner en person, der ønsker at foretage et køb eller allerede har købt en eller flere af de produkter og/eller ydelser, der er tilgængelige på platformen.

"Bruger" dækker over alle, der benytter platformen, både registrerede og ikke-registrerede brugere, herunder leverandører og købere.

"Vilkår" og "Betingelser" refererer til disse specifikke Vilkår og Betingelser samt alle tilhørende bilag og dokumenter.

2. Om Tjenesten

På Wonderfulday stiller vi en online platform til rådighed, hvor leverandører kan udbyde et bredt spektrum af produkter og serviceydelser målrettet events. Dette inkluderer produkter og serviceydelser målrettet events. Tjenesten er åben for alle besøgende på vores hjemmesider.

Når en booking gennemføres, fungerer Wonderfulday udelukkende som bindeled mellem køber og leverandør. Vi videreformidler de relevante oplysninger om ordren til leverandøren. Ved at foretage en booking via vores platform, indgår køberen et direkte og juridisk bindende forhold med leverandøren.

3. Registrering

Det er gratis at registrere og oprette en brugerkonto på Wonderfulday, men det er ikke nødvendigt for at foretage en booking eller bestilling. Når du gennemfører en booking på vores platform, vil du blive bedt om at indtaste visse oplysninger, som gemmes for fakturering. Såfremt du endnu ikke har en brugerkonto bliver en ny konto oprettet i forbindelse med bookingen. Disse oplysninger inkluderer dit telefonnummer, som også anvendes til logind. Ingen andre oplysninger opbevares på din brugerkonto.

Du er velkommen til at benytte vores tjenester, hvad enten du er køber eller leverandør. Hvis du vælger at forlade vores platform, kan du til enhver tid uden varsel afmelde dig. Det er dog vigtigt at notere, at leverandører er forpligtede til at levere de aftalte produkter og ydelser på de aftalte tidspunkter, som specificeret i bookingen.

Vi forbeholder os retten til at deaktivere brugerkonti, som misligholder vores Vilkår og Betingelser eller specifikke regler relateret til en booking. Disse regler vil være angivet i forbindelse med hver booking og kan variere afhængigt af den specifikke leverandør og den service eller det produkt, der er booket.

4. Booking, Priser og Gebyrer

4.1 Bookinger

Gennem Wonderfuldays tjeneste har du mulighed for at booke en række forskellige produkter og serviceydelser for en bestemt periode. Leverandører har mulighed for at sætte begrænsninger for bookingperiodens længde. Køber har ikke krav på at anvende produktet eller servicen udover den aftalte periode i bookingen. Hvis køber ønsker at udvide brugen, skal dette aftales særskilt med leverandøren.

Prisen for en booking vil inkludere alle de elementer, der er specificeret i produktets eller servicens beskrivelse. Nogle leverandører kan tilbyde ekstra produkter eller services enten gratis eller mod et tillægsgebyr. Detaljer om sådanne tilvalg vil være tilgængelige ved bookingen.

Alle bookinger gennem Wonderfulday er underlagt et servicegebyr, som bidrager til at vedligeholde platformen og supportere både købere og leverandører. Betalingen kan deles op i flere rater, afhængigt af den specifikke forudbetalings- og afbestillingspolitik. Beløbene vil blive trukket fra den angivne betalingskonto som beskrevet i den valgte politik. Et depositum kan blive reserveret og frigivet eller anvendt i henhold til leverandørens vilkår, som kan inkludere afregning for ekstra forbrug eller tjenester.

Leverandører har mulighed for at tilbyde en række tilvalg i forbindelse med en booking. Hvis køberen vælger ikke at benytte disse tilvalg, er der ingen ret til tilbagebetaling af prisen for disse tilvalg. Tilvalg kan også påvirke den samlede pris, enten ved at øge eller reducere den.

Leverandører er forpligtet til at overholde alle relevante regler og love i forbindelse med deres udbydte produkter og services. Wonderfulday kan ikke holdes ansvarlig for leverandørers manglende overholdelse af disse regler.

4.2 Levering og Afhentning

Når køberen bestiller levering af en ordre på Wonderfulday, bliver ordren leveret til den adresse, som er bekræftet på platformen. Det er køberens ansvar at sikre, at den angivne leveringsadresse og instruktioner er korrekte og præcise.

På Wonderfulday kan der være et fastsat minimumsbeløb for køb. Hvis en ordre ikke opfylder dette minimumsbeløb, vil køberen blive informeret om dette før gennemførelsen af ordren. I sådanne tilfælde er det muligt at tilføje yderligere produkter eller serviceydelser til ordren for at nå minimumsbeløbet.

Ved levering er det vigtigt, at køberen er til stede inden for det aftalte tidsinterval for at modtage ordren. Leveringstidspunktet og afhentningstidspunktet er kun vejledende og kan påvirkes af forskellige faktorer, såsom trafik, vejforhold og andre uforudsete omstændigheder. Derfor kan Wonderfulday ikke garantere, at ordren leveres eller er klar til afhentning præcis på det forventede tidspunkt.

4.3 Kommunikation

Når en booking foretages på Wonderfulday, accepterer du at modtage kommunikation fra os, herunder men ikke begrænset til ordrebekræftelse, fakturaer, betalingspåmindelser og andre relevante oplysninger. Du kan også modtage anbefalinger om produkter og tjenester relateret til din booking.

Leverandøren har ret til at kontakte dig via telefon eller e-mail om emner, der er relevante for din booking. I tilfælde af uforudsete hændelser vil enten Wonderfulday eller leverandøren kontakte dig for at sikre en problemfri håndtering af din booking.

5. Forudbetaling og afbestilling

5.1 Forudbetaling- og afbestillingspolitik

Wonderfulday har etableret specifikke forudbetalings- og afbestillingspolitikker, som leverandørerne følger. Disse politikker er detaljeret beskrevet på hver leverandørs virksomhedsprofil samt i bookingprocessen.

Når en booking foretages, accepterer køberen de gældende forudbetalings- og afbestillingspolitikker. Eventuelle yderligere regler eller krav fra leverandøren vil også være angivet og skal følges. Hvis køberen misligholder disse regler, har leverandøren ret til at annullere bookingen uden refusion af betalinger foretaget for bookingen, herunder eventuelle tilvalg.

Køberen skal være opmærksom på, at en booking kan annulleres uden varsel, hvis betaling ikke foretages rettidigt i overensstemmelse med de angivne forudbetalingspolitikker. Køberen er ansvarlig for at sikre korrekte og gyldige betalingsoplysninger. Leverandører har ret til at annullere en booking inden for en bestemt periode efter bookingens foretagelse, og i så fald refunderes det fulde beløb til køberen.

Forudbetalte beløb vil kun blive refunderet i overensstemmelse med leverandørens forudbetalings- og afbestillingspolitik, som er angivet på bookingtidspunktet.

5.2 Betalingstjenester

Betalingstjenester på Wonderfulday håndteres gennem Stripe, hvilket indebærer, at leverandører er underlagt "Stripe Services Agreement", herunder "Stripe Connected Account Agreement" og "Stripe Terms of Service". Ved at acceptere disse vilkår, eller ved fortsat at operere som leverandør på Wonderfulday, accepterer du at være bundet af "Stripe Services Agreement", som kan ændres af Stripe fra tid til anden. Som en betingelse for at benytte Stripes betalingstjenester via Wonderfulday, er det nødvendigt, at du angiver præcise og komplette informationer om dig selv og din virksomhed. Du giver også tilladelse til, at Wonderfulday må dele disse oplysninger samt oplysninger om transaktioner relateret til din brug af betalingstjenesterne leveret af Stripe.

6. Leverandørens forpligtelser

Ved at acceptere ordrer gennem Wonderfulday forpligter leverandøren sig til at have de nødvendige kvalifikationer og ressourcer til at levere en tilfredsstillende ydelse for den specifikke ordre.

Leverandører modtager ordrer via e-mail gennem Wonderfuldays tjeneste. De har mulighed for enten at godkende, godkende med forbehold, eller afvise ordren. Hvis en ordre godkendes med forbehold eller afvises, kræves en skriftlig forklaring, som faciliteres direkte gennem Wonderfuldays service.

Leverandører skal reagere på ordrer hurtigst muligt og senest inden for 72 timer efter modtagelsen. Hvis denne frist overskrides, kan leverandøren modtage en advarsel fra Wonderfulday. Gentagne overskridelser kan føre til opsigelse af leverandøren fra platformen for at sikre en professionel service.

Leverandøren er forpligtet til at levere de bestilte varer og/eller ydelser på det aftalte tidspunkt. Hvis dette ikke sker, skal leverandøren kompensere kunden i henhold til gældende lovgivning.

Hvis en leverandør aflyser en bestilling før leveringstidspunktet, vil Wonderfulday forsøge at begrænse tabet for køberen. Dette kan indebære at finde alternative leverandører på platformen. Den aflysende leverandør skal dække eventuelle omkostninger forbundet med aflysningen.

Hvis en leverandør undlader at levere de bestilte varer og/eller ydelser uden forudgående varsel, skal leverandøren dække alle tab for køberen, både direkte og indirekte tab som følge af manglende levering. Leverandøren er også forpligtet til at dække Wonderfuldays direkte omkostninger samt tab af goodwill.

De angivne priser for varer og ydelser på leverandørens side på platformen skal være de samlede priser, som kunden skal betale. Eventuelle ekstra gebyrer eller omkostninger skal være klart angivet på leverandørens side.

7. Ansvarsfraskrivelse

Wonderfulday fungerer udelukkende som mellemmand og udbyder af en formidlingsplatform og kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, herunder økonomiske, som opstår ved brug af tjenesten. Brugen af Wonderfuldays tjenester og formidling sker på brugerens eget ansvar.

Det er leverandørens ansvar at sikre, at et booket produkt eller en service er tilgængelig, som angivet i bookingkalenderen. Vedligeholdelsen af denne information sker gennem et administrationspanel, som Wonderfulday stiller til rådighed. Køberen er ansvarlig for at aflevere det bookede produkt eller den bookede service i samme stand som ved ibrugtagning. Dette krav kan variere afhængigt af de specifikke regler for hvert produkt eller hver service. Ved manglende overholdelse kan leverandøren kræve ekstra betaling, som kan fratrækkes fra et eventuelt depositum eller faktureres særskilt, hvis omfanget af skaden overstiger depositummets størrelse.

Køberen er ansvarlig for at indhente eventuelle nødvendige myndighedstilladelser tilknyttet arrangementer, der afholdes ved brug af de bookede produkter eller services.

Til trods for Wonderfuldays løbende kvalitetssikring af informationer om produkter, services og leverandører, kan vi ikke garantere, at alle oplysninger altid er fuldstændige eller korrekte. Derfor kan Wonderfulday ikke holdes ansvarlig for fejl, inklusive trykfejl og andre forkerte eller vildledende informationer.

Wonderfulday kan ikke holdes ansvarlig for platformens tilgængelighed eller for fejl på platformen, der påvirker en eller flere funktioner, uanset om det skyldes tekniske fejl, nedbrud, virus eller hackerangreb.

Wonderfulday fraskriver sig ethvert ansvar for tab af informationer og data, samt eventuelle følgeskader heraf.

Wonderfulday er ikke ansvarlig for indhold, tekst eller links indrykket af brugere på platformen.

8. Databeskyttelse

Wonderfulday prioriterer brugernes privatliv højt. De oplysninger, som afgives af brugerne, deles kun med de parter, der er direkte involveret i den pågældende bookinging. Finansielle oplysninger som kort- og bankoplysninger behandles altid med streng fortrolighed. Hvis en bruger vælger at anmelde et produkt eller en service offentligt, vil kun brugerens fornavn blive vist i anmeldelsen.

Oplysninger om leverandører, inklusive kontaktperson og telefonnummer, vil være synlige på den specifikke side for det pågældende produkt eller den service, sammen med alle relevante detaljer om produktet eller servicen og eventuelle tilvalg.

Leverandører er underlagt tavshedspligt. Dette betyder, at de ikke har tilladelse til at videregive information om, hvem der har foretaget en booking af deres produkter eller services, medmindre de har fået udtrykkelig tilladelse fra den pågældende kunde.

9. Ændringer af Vilkår og Betingelser

Wonderfulday forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår og Betingelser samt eventuelle bilag, der henvises til. Skulle der forekomme ændringer, vil alle brugere blive informeret herom via den e-mailadresse, de har oplyst ved registrering eller booking. Ved at fortsætte med at bruge Wonderfuldays platform efter at sådanne ændringer er trådt i kraft, accepterer du som bruger de nye vilkår. Det er brugerens ansvar løbende at holde sig informeret om de gældende Vilkår og Betingelser.

10. Øvrige Bestemmelser

Alle Vilkår og Betingelser samt services tilbudt af Wonderfulday er underlagt dansk lovgivning. Enhver uenighed eller tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret og forelægges de relevante domstole i Danmark, herunder Københavns Byret. Alle transaktioner og handlinger foretaget gennem Wonderfuldays platform er underlagt disse vilkår og anses derfor for at være udført i Danmark.

I tilfælde af at et eller flere af punkterne i disse Vilkår og Betingelser ikke kan opretholdes, eller viser sig at være ugyldige, vil disse specifikke punkter blive ignoreret eller fjernet. De resterende punkter vil fortsat være gældende og uafhængige af eventuelle ugyldige bestemmelser.